Recenzie Slovensko


„Zaujímavé miesta Slovenska - inšpirujte sa“

Archeoskanzen Havránok: Cesta do ďalekej minulosti na Liptove

Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova. V súvislosti s výstavbou priehrady Liptovská Mara prebiehal v oblasti v 60. rokoch 20. storočia archeologický prieskum. Archeoskanzen Havránok vznikol ako myšlienka zachovať a náročnejším spôsobom prezentovať širokej verejnosti výsledky dlhodobého archeologického bádania v danej lokalite. V roku 1991 bol Havránok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia rekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej (sídelný dvorec s hrnčiarskou dielňou a hospodárskymi objektmi, svätyňa s dláždenou podlahou a obetnou jamou, viacnásobné opevnenie so vstupnými bránami) a stredoveku (drevozemný hrádok s opevnením z 12. - 16. storočia) či pôvodná veža jedného z najstarších kostolov na Liptove, kostola Panny Márie. Kelti boli prvými obyvateľmi Slovenska, ktorých vieme aj pomenovať. Liptovských Keltov zaradili do kmeňa Kotínov. Prítomnosť keltského obyvateľstva sa dokumentuje na Liptove od 4. až 1. storočia pred n. l. Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok je zasadené do svahov juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny. Ak Havránok navštívite, okrem toho, že sa dozviete niečo z magickej histórie Liptova, vychutnáte si aj nádhernú prírodu a výhľady na Liptovskú Maru a urobíte si cca hodinovú túru v dĺžke približne 2km. Počas letnej sezóny je dejiskom rozličných kultúrnych podujatí ako sú šermiarske súboje alebo ukážky keltských náboženských obradov a rozličných remeselných činností.

Autor a foto: MN

Dovolenka nielen na Slovensku

Video z archeoskanzenu Havránok