Recenzie Slovensko


„Zaujímavé miesta Slovenska - inšpirujte sa“

Kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku: Takmer 1000 ročný poklad kultúrneho dedičstva Slovenska

Prvá písomná zmienka o benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku pochádza z jeho zakladajúcej listiny z roku 1075. Zakladateľom bol nitriansky panovník a neskorší uhorský kráľ Gejza I. Ešte ako knieža povolal mníšsky rád benediktínov, ktorí boli zruční nielen v remeslách a poľnohospodárstve, ale aj v oblasti duchovnej a kultúrnej. Kláštor v Hronskom Beňadiku bol jeden z najvýznamnejších stredovekých benediktínskych kláštorov 11. storočia v celom Uhorsku. Z textu zakladacej listiny je zrejmé, že ako prvý bol postavený kostol zasvätený sv. Benediktovi a potom bola postavená samotná budova kláštora. Usporiadanie kláštorného komplexu vychádza z filozofie benediktínskeho rádu. Benediktíni tu pôsobili do roku 1565. V dôsledku tureckých nájazdov sa kláštor v 16. storočí zmenil na renesančnú pevnosť a benediktíni ho opustili. Po nich ho spravovala ostrihomská kapitula. V roku 1881 - 21. júla kláštor zachvátil rozsiahli požiar. Kláštor požiar poškodil natoľko, že kapitula v Ostrihome pristúpila k rozsiahlej rekonštrukcii. Puristickú prestavbu v štýle neogotiky projektoval Franz Storno do dnešnej podoby. Od roku 1927 tu pôsobili rehoľníci – saleziáni. V časoch komunistických sa kláštor stal miestom, kde boli intervenované rehoľné sestry. Od roku 2015 kláštorný komplex spravuje Nitrianska diecéza, v roku 2019 bol Kostol sv. Benedikta povýšený pápežom Františkom na Baziliku minor. Kláštorný komplex bol v roku 1970 zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Ak budeš mať cestu okolo, určite sa zastav, tento majestátny, takmer 1000 rokov starý kláštorný komplex stojí zato, načerpáš tu kopec duchovnej energie.

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik

Autor a foto: MN

Dovolenka nielen na Slovensku

Video Kláštor sv. Benedikta, Hronský Beňadik